Program KLUB edycja 2022

Program KLUB edycja 2022

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "U-2" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bytowie pragnie poinformować, że otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „Klub” – edycja 2022. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 000,00 zł, a wartość realizowanego zadania 18 000,00 zł. W związku z realizacją zadania 56 chłopców i 4 dziewczynki, w tym 40 chłopców trenujących piłkę nożną oraz 16 chłopców i 4 dziewczynki uczestniczące w zajęciach lekkoatletycznych biorą udział w zajęciach sportowych w okresie od 1 marca do 30 września 2022 r., z przerwą wakacyjną w lipcu 2022 r. (czyli przez 6 m-cy). Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenera, a w trakcie treningów do dyspozycji zawodników jest dostępny posiadany przez klub sprzęt sportowy, w  tym m.in. piłki do gry, pachołki, bramki, płotki i wiele innych niezbędnych do prowadzenia zajęć i szkolenia piłkarskiego i lekkoatletycznego.  Zajęcia finansowane w ramach Programu KLUB -edycja 2022umożliwiłyzawodnikomw nich uczestniczący rozwój fizyczny i realizację swoich pasji sportowych przez futbol i lekkoatletykę w atmosferze fair play. Ponadto w wyniku realizacji zajęć, do których każdy ma dostęp nastąpi upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, oraz wyrównywanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Skarb Państwa - Minister Sportu i Turystyki.