Program Klub 2023

Program Klub 2023

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "U-2" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bytowie pragnie poinformować, że otrzymał dofinansowanie na realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2023-2025.

 

W związku z realizacją zadania 66 chłopców i 4 dziewczynki, w tym 40 chłopców i 3 dziewczynki trenujący piłkę nożną oraz 26 chłopców i 1 dziewczynka uczestniczący w zajęciach lekkoatletycznych biorą udział w zajęciach z w/w dyscyplin w okresie od 1 marca do 30 września 2023 r., z przerwą wakacyjną w lipcu 2023 r. (czyli przez 6 m-cy). Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenerów, a w trakcie treningów do dyspozycji zawodników jest dostępny posiadany przez Klub sprzęt sportowy, w  tym m.in. piłki do gry, pachołki, bramki, płotki i wiele innych niezbędnych do prowadzenia zajęć i szkolenia piłkarskiego oraz lekkoatletycznego.  Zajęcia finansowane w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2023-2025  umożliwiają zawodnikom w nich uczestniczącym rozwój fizyczny i realizację swoich pasji sportowych przez futbol i lekkoatletykę w atmosferze fair play. Ponadto w wyniku realizacji zajęć, do których każdy ma dostęp nastąpi upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, oraz wyrównanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

 

Wartość realizowanego zadania to 18 000,00 zł, w tym wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 000,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w związku z zawartą dnia 20 lipca 2023 r. umową nr 1072340_2023_POM o dofinansowanie w roku 2023, realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2023-2025. Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki