Nazwa programu ulega zmianie..

Nazwa programu ulega zmianie..

Przejęcie firmy Lotos przez firmę Orlen, przyniosło również zmianę nazwy i loga programu.

Teraz jesteśmy ośrodkiem programu "Piłkarska Przyszłość z ORLENEM", zmieniała się tylko nazwa,  cele i zasady funkcjonowania pozostały bez zmian.